Tour ưu đãi thiếu nhi

Ưu đãi dành cho thiếu nhi tốt nhất chưa từng có. Tour đi về bằng máy bay:  Miễn phí giá landtour cho 01 trẻ em dưới 12 tuổi và  miễn phí vé máy bay cho trẻ em dưới 2 tuổi. Tour đi về bằng xe: Miễn phí cho 02 trẻ em dưới 12 tuổi.