Hawaii

Image
HAWAII – Thiên đường vẫy gọi

Thật dễ dàng để xem lý do tại sao Hawaii lại đồng nghĩa với thiên đường. Chỉ cần nhìn vào những bãi biển trong xanh,...