Hồng Kông

Image
Xuyên không về 1.400 năm trước tại vườn Nam Liên

Vườn Nam Liên ngày nay được thiết kế phỏng theo một bản vẽ 1.400 năm tuổi của Giáng Thủ Cư viên

Image
Ăn cả Hồng Kông hẳn rồi mới về

Bạn có biết, Hồng Kông đang sở hữu tới 87 ngôi sao