Mauritius

Image
Mauritius, Hòn đảo thiên đường

Nhà văn Mark Twain từng viết: “Bạn đến đây và nghĩ, Mauritius được tạo ra trước, sau đó đến thiên đường. Thiên đường chỉ việc...