Lữ Hành Saigontourist Ký Kết Thỏa Thuận Hợp Tác Chiến Lược Với Trường Đại Học Hoa Sen

  • 14/10/2020

Sáng ngày 14/10/2020, tại trường Đại học Hoa Sen đã diễn ra Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và trường Đại học Hoa Sen nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai bên.

Thông qua bản thỏa thuận hợp tác, Lữ hành Saigontourist sẽ phối hợp với trường Đại học Hoa Sen xây dựng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo; đào tạo sinh viên qua các nội dung về định hướng nghề nghiệp, các chủ đề gắn với thực tiễn, các nội dung về thực hành, kỹ năng nghề; tạo điều kiện để sinh viên có được môi trường thực tập tốt nhất; đóng góp vào quỹ học bổng, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học… Ngoài ra, Lữ hành Saigontourist còn cử các nhân sự cao cấp của Công ty tham gia vào công tác giảng dạy thực tế chuyên môn nhằm giúp sinh viên nắm bắt được xu hướng phát triển của ngành du lịch.

Trước đó, vào ngày 11/9/2020, Lữ hành Saigontourist cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với trường Đại học Tôn Đức Thắng. Việc hợp tác chiến lược giữa Lữ hành Saigontourist với các trường đại học uy tín góp phần giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch, đồng thời khẳng định tầm nhìn dài hạn và cam kết hành động trong chiến lược đào tạo nhân sự của Lữ hành Saigontourist.