Phụ thu phòng đơn - Tour Ninh Chữ - Đà Lạt

Giá từ: 2.900.000

* Khách sạn tại : 
- Ninh Chữ : TTC Ninh Chữ 3*,..
- Đà Lạt : Kings 4*,...
Hoặc các khách sạn khác tương đương

 

 

Dịch vụ khác