Phụ thu phòng đơn - Tour Ninh Chữ - Đà Lạt

Giá từ: 2.600.000

* Khách sạn tại : 
- Ninh Chữ : Châu Thành,..
- Đà Lạt : Nice Dream,...
Hoặc các khách sạn khác tương đương

Hồ bơi khách sạn Châu Thành - Ninh Chữ

Khách sạn Nice Dream - Đà Lạt

Phòng Khách sạn Nice Dream - Đà Lạt

Tour liên quan

Dịch vụ khác