PHỤ THU LỰA CHỌN 3 - (Combo cáp treo + buffet trưa tại Bà Nà Hills) - chiều cao từ 1m – dưới 1m4

Giá từ: 895.000

- LỰA CHỌN 3 (Combo cáp treo + buffet trưa tại Bà Nà Hills) cho 1 trẻ em (chiều cao từ 1m – dưới 1m4)

Dịch vụ khác