Phụ thu cho lựa chọn 2 [Cáp treo Bà Nà Hills & tự túc ăn trưa] - chiều cao từ 1m4 trở lên

Giá từ: 890.000

LỰA CHỌN 2 (Cáp treo Bà Nà Hills & tự túc ăn trưa) cho 1 người lớn (chiều cao từ 1m4 trở lên)

Dịch vụ khác