Phụ thu cho lựa chọn 2 [Cáp treo Bà Nà Hills & tự túc ăn trưa] - chiều cao từ 1m – dưới 1m4

Giá từ: 740.000

- LỰA CHỌN 2 (Cáp treo Bà Nà Hills & tự túc ăn trưa) cho 1 trẻ em (chiều cao từ 1m – dưới 1m4)

Dịch vụ khác