Lựa chọn 3 Vé cáp treo, tham quan [Vé cáp treo + buffet trưa tại Bà Nà Hills] - chiều cao từ 1m – dưới 1m4

Giá từ: 640.000

ÁP DỤNG TỪ THỨ 2 - THỨ 5
- Lựa chọn 3 Vé cáp treo, tham quan [Vé cáp treo + buffet trưa tại Bà Nà Hills] - cho 1 trẻ em chiều cao từ 1m – dưới 1m4

Tour liên quan

Dịch vụ khác